почивка в русе
01
03
03

Създадена през 2007 г., фирмата се развива с бързи темпове и днес  „ВИП АЛ 07“ ЕООД е съвременно предприятие с високо-технологична производствена база, разположена върху 5000 м2 и 2000 м2 застроена площ в Индустриален Парк Русе.

Във връзка с разширяване на дейността си през 2010 г. фирмата закупи линия за прахово боядисване и затвори цикъла при производството на предлаганите стоки и услуги.

Качество, бързина и максимално задоволяване на изискванията на клиентите са приоритет за компанията. Обновеният машинен и автомобилен парк, екипът от квалифицирани специалисти с опит допринасят допълнително за бързото и комплексно изпълнение на всяко едно желание на нашите клиенти.

Пазарът и строителството в България често задават нестандартни въпроси, чиито отговори „ВИП АЛ 07“ ЕООД се опитва да намери. През 2011 г., в резултат на разширеното търсете на пазара, са закупени  машини за производство на интериорни врати и мебели.

Фирма ВИП Ал 07 ООД работи с едни от най-реномираните производители на профили за алуминиева и PVC дограма: ALUMIL, ETEM, ALTEST,PROFI LINK, KMG, WIESS PROFIL, KBE, ALUPLAST.

Използваните брави, дръжки и аксесоари в производството на фирмата са внос от  Германия – SIEGENIA AUBI, MACO.

ВИП АЛ 07 ООД участва в съвместния проект за енергийна ефектив-ност REECL на Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност в България. Всеки клиент, кандидатствал по този проект, може да получи 20% от сумата на новите си прозорци като безвъзмездна помощ. След изготвянето на официална оферта от нас, трябва да посетите някой от клоновете на банките, участващи в програмата, а именно Българска пощенска банка, Банка ДСК, Булбанк, Обединена българска банка, ПроКредит банк или на Райфайзен банк. След предоставянето на необходимите документи, кредтиният отдел на банката решава дали да ви отпсуне кредит за енергоспетяващи прозорци. При одобрение и след издаване от нас приемо-предавателен протокол, 20% се приспадат от общата сума на кредита.