почивка в русе
01
03
03

Създадена през 2007 г., фирмата се развива с бързи темпове и днес  „ВИП АЛ 07“ ЕООД е съвременно предприятие с високо-технологична производствена база, разположена върху 5000 м2 и 2000 м2 застроена площ в Индустриален Парк Русе.

Във връзка с разширяване на дейността си през 2010 г. фирмата закупи линия за прахово боядисване и затвори цикъла при производството на предлаганите стоки и услуги.

Качество, бързина и максимално задоволяване на изискванията на клиентите са приоритет за компанията. Обновеният машинен и автомобилен парк, екипът от квалифицирани специалисти с опит допринасят допълнително за бързото и комплексно изпълнение на всяко едно желание на нашите клиенти.

Пазарът и строителството в България често задават нестандартни въпроси, чиито отговори „ВИП АЛ 07“ ЕООД се опитва да намери. През 2011 г., в резултат на разширеното търсете на пазара, са закупени  машини за производство на интериорни врати и мебели.

Фирма ВИП Ал 07 ООД работи с едни от най-реномираните производители на профили за алуминиева и PVC дограма: ALUMIL, ETEM, ALTEST,PROFI LINK, KMG, WIESS PROFIL, KBE, ALUPLAST.

Използваните брави, дръжки и аксесоари в производството на фирмата са внос от  Германия – SIEGENIA AUBI, MACO.

ВИП АЛ 07 ООД участва в съвместния проект за енергийна ефектив-ност REECL на Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност в България. Всеки клиент, кандидатствал по този проект, може да получи 20% от сумата на новите си прозорци като безвъзмездна помощ. След изготвянето на официална оферта от нас, трябва да посетите някой от клоновете на банките, участващи в програмата, а именно Българска пощенска банка, Банка ДСК, Булбанк, Обединена българска банка, ПроКредит банк или на Райфайзен банк. След предоставянето на необходимите документи, кредтиният отдел на банката решава дали да ви отпсуне кредит за енергоспетяващи прозорци. При одобрение и след издаване от нас приемо-предавателен протокол, 20% се приспадат от общата сума на кредита.

———————————————————————————————————————————————————————————–

 

Проект №BG-RRP-3.006-0010

Проект №BG-RRP-3.006-0010 „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“ е в изпълнение на инвестиция „Програма за
икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

Кратко описание на проекта:

Проектното предложение на „ВИП АЛ 07“ ЕООД предвижда изпълнение на инвестиция за изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от
възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

 

Цели на проекта:

Основна цел на настоящото проектно предложение е осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Подкрепата по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е насочена към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство, и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост.

stiker vipal

Обща стойност: 341 876,00 лв., от които 170 938,00 лв.

безвъзмездно съфинансиране

Начало: 10.11.2023 г.

Край: 10.05.2025 г.

———————————————————————————————————————————————————————————–

 

Обява до обществеността

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС „ВИП АЛ 07“ ЕООД уведомява за ИП „ Промяна предназначението на складова сграда за обработка и експедиция на негорими материали в производствена сграда, имот с идентификатор 63427.85.42 по КК и КР на гр. Русе“.

Дата на публикуване: 03.04.2024 г.