почивка в русе
01
03
03

ПРОХОДНА ВРАТА

Конструкцията на индустриалните секционни врати позволява вграждането на по-малка пешеходна врата (проходна) в основната. Тя служи за преминаване на хора и дребни товари, като по този начин спестява време и енергия. При затворено положение проходната врата следва контура на отваряне на основната и се отваря заедно с нея. За по-голяма сигурност, специален връщащ механизъм държи вратата винаги затворена.